Tervetuloa sivuilleni

 

 

 

Olen 49-vuotias perheellinen mies. Olen toiminut yrittäjänä Järvenpäässä melkein 30 vuoden ajan ja asunut kaupungissa miltei koko ikäni. Järvenpään kaupungin palveluksessa olen ollut neljällä eri vuosikymmenellä, aloittaen kesätyöstä ja päätyen maanrakennusalan yksityisyrittäjäksi. Lisäksi yksityissektori työllistää yritystäni. Luottamustoimiani Järvenpäässä:  kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen sekä Järvenpään kaupungin omistaman Mestaritoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi viljelen kotitilaani Mäntsälässä.

Ylioppilaaksi kirjoitin vuonna 1987, jonka jälkeen toiveenani oli opiskella oikeustiedettä tai teologiaa. Isäni kuolema muutti suunnitelmat ja jouduin siirtymään työelämään taloudellisten syiden vuoksi. Kohtalo laittoi opiskelemaan elämää eri näkökulmasta, kuin olin ajatellut. Unelmat opiskelun suhteen toteutuvat nyt aikuisiällä, kun opiskelen työn ohessa valtiotiedettä sekä filosofiaa.

Työurani aikana olen nähnyt aallonharjat ja -pohjat. Olen nähnyt niin 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun lamavuodet ja opin, niin asioiden tärkeysjärjestyksestä, kuin ihmisyydestä ja ystävydestä. Elin 18 vuotta velkavankeudessa, maksaen muiden ottamia velkoja miettien, mistä saada seuraava ruoka-annos? Kolme tuttavaani päätti elämänsä ennen aikojaan talousvaikeuksien vuoksi. Onneksi kotoa saamani opit auttoivat jaksamaan eteenpäin ja nousemaan jaloilleni. Töitä tehden ja uskoen oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että parhaansa tehdessään ei voi enempää tehdä. Nykyään minulla on asiat hyvin, en voi valittaa. Minulla on kaikki mitä tarvitsen. Tämä kaikki sai miettimään voisiko valtion ja yleensä päättäjissä olla myös meitä, jotka tietävät, kuinka elämä osaa lyödä myös ahkeria ja tunnollisia ja miten auttaa heitä tilapäisen tai yllättävän notkahduksen sattuessa.

Pakottava tarve oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen oman etunikin kustannuksella, sekä muiden ihmisten kannustus ja toiveet saivat minut lähtemään mukaan politiikkaan. Haluan, että lähimmäisen rakkaus ja huolenpito, varsinkin vähempiosaisia kohtaan ei jää vain puheeksi, vaan kongretisoituu myös teoiksi. On tapahduttava tekoja, edes niitä pieniä oikeaan suuntaan vieviä. Poliitikko ei voi puhua samassa hetkessä esimerkiksi: vanhustenhoidon määrärahojen riittämättömyydestä hyvää hoitoon ja Guggenheim museo hankkeesta. Nyt on aika käyttää sitä kuuluisaa maalaisjärkeä ja laittaa asiat arvojärjestykseen, jossa ihmisten perustarpeet, sekä ihminen yleensä tulee aina ensimmäisenä.

Puolueen valinta osoittautui hankalaksi, sillä maassamme on kaikkilla puolueillä hyviä periaatteita ja ohjelmia. Yrittäjät ovat usein kokoomuslaisia, mutta vasemmistolaisten ja myös Keskustan alkiolainen ajatus "pidetään pienimmistäkin huolta" on lähellä sydäntäni. Ajattelin tätä vanhaa jakoa, joka tänäpäivänä ei enää ole niin näkyvä ja itsestäänselvä. Piti löytää puolue, joka ajaisi Suomen kokonaisvaltaista etua ja olisi puoluepoliittisesti keskellä. Keskellä olo antaa paremman mahdollisuuden nähdä molempiin laitoihin, sekä olla sillanrakentajana eri näkemysten välillä.Kompromissit ovat usein parempaa politiikka, kuin sanelupolitiikka.

Tärkeitä elämänohjeitani ovat:

-Maalaisjärjen käyttö on sallittua tänäkin päivänä

- Oikeudenmukaisuus 

- Tasa-arvo

- Kaveria ei jätetä

- Kompromissien hakeminen vaikkeissakin asioissa

Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita: ikään, sukupuoleen, varallisuuteen tai muuhun vastaavaan katsomatta. Isäni kävi sodat läpi ja sain arvomaailmaani vaikutteita siltä sukupolvelta, joiden oli pakko ajatella lähimmäisiään. He elivät ja rakensivat rakasta kotimaatamme uskoen parempaan huomiseen, sekä pitäen huolta lähimmäisistään, yhtäkään unohtamatta, myös kaikkein heikkoimmista.

Pidän tärkeimpänä koko yhteisön etua päätöksenteossa. Tärkeätä on huomioitava niin vanhukset, kuin liikuntarajoitteiset, nuoret, työssäkäyvät ja työttömät. Kukaan tai mikään ei voi olla "tasa-arvoisempi" kuin toinen. Muuten käy kuten entisessä Neuvostoliitossa, jossa kaikki olivat "tasa-arvoisia", tosin joku oli vielä "tasa-arvoisempi", kuin toinen saaden paremmat edut muiden kustannuksella. Näin ei kertakaikkiaan voi olla.

Maassamme pitää ensisijaisena olla tasapuolinen kohtelu jokaista kansalaista kohtaan.

Suomi on hyvä maa elää ja asua, mutta aina meillä on parantamisen varaa.

- Huomioidaan vanhuksia ja heidän tarpeitaan paremmin, sillä heitä meidän on kiittäminen siitä, mitä meillä nyt on.

- Nuoret, he ovat tulevaisuus. Emmehän halua jättää heille maata, joka ei pysty huolehtimaan asukkaistaan. 

- Työssäkäyvien työhyvinvoinnin parantaminen ja työn järkeistäminen. Nämä edesauttavat jaksamista ja nostavat työmotivaatiota ja parantavat tuottavuutta.

- Tukea syrjäytyneitä, työttömiä ja heitä, jotka kokevat tukea tarvitsevansa. He eivät aina ole itse syypäitä omaan hankalaan tilanteeseensa. Meidän pitää osoittaa myös päätöksillämme ja teoillamme, eikä vain lupauksilla, että välitämme lähimmäisistämme.

 -Muistetaan myös yrittäjät. Ilman heidän jaksamistaan häviää työpaikkoja. Eli suvaitsevampi ja kannustavampi ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan. Vireät ja aktiiviset yrittäjät ovat koko valtion ja kunnan etu.

Päätöksenteko tulevaisuudessa, varsinkaan maailman nykytilanteessa ei ole helppoa valtio- eikä kuntatasolla. Raha vähenee varmasti, vaikka vähän valoa taloudessa jo näkyykin. Miten käy Euroopanunionin, euron ja koko maailman talouden ja mitä muuta maailmalla tapahtuu? Kaikella on vaikutuksensa.

Rahan vähennyttyä, mikäli mahdollista, päättäjien on vielä tärkeämpää olla oikeudenmukaisia ja tasapuolisia päätöksissään, jotka koskevat kansalaisia.

Muistetaan, kuinka Suomi selvisi sodasta,niin miksi emme mekin taantumasta. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä yli puolue- ja kuntarajojen, ennakkoluulottamasti ja päättäväisesti itseämme säästämättä.

Meidän ei tule liittyä Natoon, sillä se puolueettomuuden tie jonka edelliset sukupolvet viitoittivat on hyvä. Pitää muistaa, kun kumartaa toisaalle, niin pyllistää muualle. On siis parempi pysyä pystyssä. Puolueettomuus ei poista yhteistyötä muiden maiden kanssa, ei sotilaallista, eikä kaupallista.

Eu:n pitää olla renki ei isäntä, eikä sellaista liittovaltiota, joka sanelee paikallistason asiat. Parhaat päättäjät Suomen asioille ovat suomalaiset ja paras maa suomalaisille elää ja asua on Suomi.

Pitää muistaa että vaikka olemme osa Eurooppaa, meidän ei pidä olla ylimielisiä tai unohtaa rajanaapuriamme Venäjää. Hyvät ja luottamukselliset välit on osa oman maamme puolustusta. 

Äänestäessäsi minua tulen tekemään parhaani meidän jokaisen Suomen kansalaisen hyvinvoinnin eteen.

Yritin kertoa minulle tärkeistä asioista ja ehkä jotain minusta, jos jaat arvoni ja ajatukseni, niin tiedät miten me saamme ne kuuluville päättäviin elimiin maassamme.

KIITOS, jos valitset minut äänesi arvoiseksi. Teen kaikkeni, että olen luottamuksesi arvoinen.

Muistetaan, että olemme kaikki samassa veneessä kasvot eteenpäin suunnattuina oman kuntamme ja koko Suomen asialla.

 

Kunnioittavasti

Jarkko Wallenius