Reilu ja rehti suomalainen sillanrakentaja!

 • Koetko, että yhteiskunta menee haluamaasi suuntaan?
 • Tunnetko saavasi verorahoillesi vastinetta?
 • Onko maalaisjärki kadonnut politiikasta?

Nyt vaaditaan uusia ajatuksia ja näkemyksiä, jotta saadaan Suomen valtion laivan suunta muuttumaan!

_____________________________________________________________________________________________

Näkyminen mediassa

Haastattelu 28.3.2015, Keski-Uusimaa
MTK:n vaalipaneeli
, Maaseudun tulevaisuus

YLEn vaalivideoon napsauttamalla kuvaa

Uutinen 28.1.2015, Keski-Uusimaa

_____________________________________________________________________________________________

Vaaliteemani


1. Teen kaikkeni, että valtion velkaantuminen saadaan loppumaan  

 • Tärkein keino on saada vientiteollisuuden kilpailukyky paranemaan vähentämällä vientiteollisuuden oheiskuluja. Tällöin saamme  myös työpaikkoja luotua, josta seuraa sosiaalikulujen väheneminen.
 • Sisämarkkinat saadaan pyörimään muuttamalla verotusta siten, että kaikkein pienituloisimmille jää enemmän käteen. Kaikki tulonsiirto kaikkein köyhimmille menee suoraa kulutukseen ja yhteiskunnan pyörimiseen.
 • Julkisten hankkeiden aloittaminen, kuten teiden kunnostaminen.
 • Autoilun verotuksen keventäminen, joka luo oheistyöpaikkoja.

     
2. Oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentaminen on sivistysvaltion elinehto

 • Tuloerojen kaventaminen, jota edelliset hallitukset ovat määrätietoisesti kasvattaneet.
 • Kaikkien kansalaisten on oltava tasavertaisia lain edessä.
 • Kaikille on järjestettävä työtä tai siedettävä toimeentulo.
 • Kansalaisten eriarvoistamisen on loputtava.
 • Sivistysvaltion kuuluu pitää huolta myös kaikkein heikoimmista.

 
3. Byrokratian järkeistäminen ja yksinkertaistaminen

 • Meidän on pakko vähentää byrokratiaa eli julkista hallintoa, joka on päässyt kasvamaan liian suureksi.
 • Päällekkäisyydet hallinnoissa purettava sekä muutenkin yksinkertaistettava järjestelmää.
 • On pyrittävä yhden luukun järjestelmään, jos mahdollista.

 
4. Pienyrittämistä helpotettava

 • Aloittelevan pienyrityksen saatava alussa helpotuksia oheiskuluihin.
 • Byrokratian keventäminen.

 
5. Maatalouden kannattavuuden parantaminen

 • Me elämme ruuasta. Meillä pitää olla omavarainen maatalous.
 • Myös pienemmät perhetilat pitää kannattaa taloudellisesti, eikä vain yritetä kasvattaa tilakokoja.
 • Maatalouden negatiivisen uutisoinnin ja mustamaalaamisen olisi hyvä aika loppua. Vain osatotuuksien kertominen ei kasvata  kansalaishyvinvointia.

 
6. Perheiden  tulevaisuuden turvaaminen

 • Perheiden asioiden parantaminen heijastuu suoraan yhteiskunta hyvinvointiin

 
7. Turvallisuus

 • Suomen on laitettava oma puolustus kuntoon.
 • Sisäinen turvallisuus kuntoon, joka voi järkkyä esimerkiksi  kansalaisten liian suuresta eriarvoisuudesta


_____________________________________________________________________________________________